tr
Sosyal Sorumluluk

 İHSAN KOÇAK A.Ş., ekonomiye olan katkısının yanı sıra tüm gücünü aldığı toplumumuzun gelişimine de katkıda bulunmayı, var oluşunun ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir.Yaptığımız etkinlikler ile gücümüzü aldığımız toplumumuza katkı sağlamak önemli hedeflerimizden biridir. Birlikte aynı hedefi paylaştığımız paydaşlarımız da hedefimize ulaşmak için her türlü çabayı göstermektedir.

Bu kapsamda;

 

Tüm proses ve süreçlerde; insan sağlığına ve çevreye zararlı malzeme kullanımını azaltmak, zararlarını kontrol altına alarak iyileştirmek,

Doğal kaynakları verimli kullanmak ve geri dönüşümlerini sağlamak,

Ülke ekonomisine vergi ödeyerek ( Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Emlak Vergisi vb. ) ve fonlarla (

SSK ve İşsizlik Sigortası Primleri vb.) katkıda bulunmak,

Yakın çevrede yaşayanlara öncelik vererek istihdama katkıda bulunmak,

Yerel Yönetim ve Resmi Kuruluşlar ile sürekli ve devamlı iyi ilişkiler içinde olmak,

İhracat yolu ile ülkemize döviz girdisi sağlamak,

Üniversite ve Meslek Lisesi öğrencilerine staj imkanı sağlayarak eğitime katkıda bulunmak,

Çeşitli özel ve resmi kuruluşların istatistiki ve araştırma amaçlı anket çalışmalarına doğru cevaplar vererek çalışmalara katkıda bulunmak, ( DİE, Üniversiteler, Sanayi ve Ticaret Odaları vb. )

Bağış ve Sosyal Yardımlarda bulunmak.