tr
Kariyer

İhsan Koçak A.Ş., sektörde öncü ve lider konumda olmanın getirdiği sorumluluk anlayışıyla, her çalışanının ayrı bir değer olduğunun benimsendiği bir İnsan Kaynakları Politikası uygulamaktadır.

 

İhsan Koçak A.Ş.'de çalışanlar

Teknolojik gelişime ve değişime açık

Ekip çalışması ile her türlü sorunun üstesinden gelindiğini bilen

İşine ve işyerine bağlı

Bu çatı altında çalışıyor olmanın haklı gururunu ve bilincini taşıyan

Çevreye ve etik değerlere duyarlı birer aile üyesi konumundadır.

 

Teknolojik gelişim ve değişim

Şirketimiz, en son teknolojik gelişimleri izlemekte ve uygulamaktadır. Çalışanlarımız da değişim ve gelişimin birer parçası olarak, uygulamalara katkı sağlamakta ve eğitimlerle sürekli kendilerini yenilemektedirler.

 

Ekibin bir parçası olmak

Zoru başarabilmek için güçlerin birleşmesi gereğinden hareketle ekip ruhu ile çalışmanın başarının temel ilkesi olarak benimsendiği İhsan Koçak A.Ş.'de tüm çalışanlar, bireysel olarak değil, ekibin bir parçası olarak faaliyet gösterirler.

 

İşe ve işyerine bağlılık

Çalışanlarımız, işlerine ve işyerlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmenin, İhsan Koçak A.Ş.'nin temel prensibi olduğunun bilinciyle ve aidiyet duygusuyla hareket ederler.

 

İhsan Koçak A.Ş.'de çalışmanın gururunu taşımak

Çalışanlarımızın her biri sürekli büyüyen ve gelişen İhsan Koçak A.Ş.'nin bünyesinde yer almaktan doğan haklı gururu taşımakta, davranışları ve çalışma disiplinleriyle şirketin örnek çalışanları arasında olma çabasını sürdürmektedir.

 

Çevreye ve etik değerlere duyarlı olmak

İhsan Koçak A.Ş.'nin çevreye ve etik değerlere verdiği önem, çalışanlarımız tarafından da benimsenmiş; böylece tüm faaliyet alanlarında uygulama bütünlüğü sağlanmıştır.

 

Çalışanlarımız ailemizin birer üyesidir

İşlerine ve işyerine sahip çıkan her çalışanımızı birer aile üyesi olarak görmekteyiz. Ve çalışmalarımızı, başarılarımızda, üstlendiği görevi zamanında ve doğru olarak yerine getiren çalışanlarımızın büyük katkılarının olduğu gerçeğinin bilinciyle sürdürüyoruz.